Utskrift fra rbkweb.no

Rekordoverskudd for Rosenborg
Skrevet av Thomas Myren, 21. februar 2013, 07:13

Salg av tomt og spillere samt deltakelse i europaligaen ga Rosenborg en gevinst på hele 56 millioner kroner i regnskapet for i fjor.


Foto: Thomas Myren

Rosenborg Ballklub 2012
Driftsinntekter:
201,2 (159,1)
Driftsresultat:
0,6 (-35,3)
Resultat før skatt:
49,2 (-34,5)

(mill. kr, 2011 i parentes.)

Hele regnskapet
Rosenborg-konsernet 2012
Rosenborg Ballklub
Rosenborg Sport AS
Rosenborg Arena AS
Lerkendal stadion AS 59 %

Driftsinntekter:
215,6 (190,4)
Driftsresultat:
11,1 (-23,1)
Resultat før skatt:
55,6 (-30,7)
Majoritetens resultatandel:
53,4 (-32,5)

(mill. kr, 2011 i parentes.)
- Mye er sjølsagt takket være salg av tomta. I tillegg er det gjort veldig gode salg i forhold til hva vi har brukt på å kjøpe spillere. Og så gir det at vi kom inn i gruppespillet i Europa League gode penger. Sånn sett har Rosenborg et godt økonomisk år, har Hroar Stjernen tidligere uttalt til rbkweb.no.

Arthur Buchardt betalte 66 millioner for tomt til nytt hotell og konferansebygg på Lerkendal, et salg som ga RBK en regnskapsmessig gevinst på 52 millioner. Klubben tenkte opprinnelig sjøl å investere i deler av utbygginga, og måtte etter salget nedskrive fem millioner i prosjekteringskostnader.

Spillersalg ga 39 millioner mens inntektene fra europaligaen ble på 33 millioner. Overskuddet fra deltakelsen i gruppespillet endte på 18 millioner, etter fratrekk for økte arrangements- og reisekostnader samt bonusutbetalinger til spillerne.

Overskuddet i konsernet ble samlet på 56 millioner kroner, der hovedaksjonær RBK fikk 53 millioner.

Kontrasten er enorm i forhold til gigantunderskuddene som for hovedaksjonæren utgjorde 33 millioner i 2011, 25 millioner i 2010, 39 millioner i 2009 og 12 millioner i 2008 - samlet 109 millioner.

Likevel er det utfordringer: De vanlige inntektene er fortsatt lavere enn kostnadene. Avslutning av kontrakten med Jan Jönsson og inngåelser av nye spillerkontrakter bidro til at lønnskostnadene for de ansatte steg fra 85 til 94 millioner.

Billettinntektene fra seriekampene sank fra 28 til 26 millioner fordi tilskuersnittet dalte fra 14 500 til 13 400.

«13 av 15 hjemmekamper ble vist på fri-TV. Selv om dette gir oss betydelig eksponering, medfører dette også utfordringer med hensyn til å få tilskuere på Lerkendal. Dette, sammen med at kamptidspunktene ble sent berammet, var en stor utfordring å forholde seg til», skriver styret.

RBK kjøpte spillere for 28 millioner kroner, men av- og nedskrev samtidig verdien på spillerstallen med 59 millioner etter blant annet store salg. Verdien per nyttår var dermed regnskapført til 26 millioner.

Totalt forvalter Rosenborg-konsernet verdier på 423 millioner kroner. Egenkapitalen er på 247 millioner, derav 197 som tilhører hovedaksjonæren RBK.

nyheter
forum