Utskrift fra rbkweb.no

Ønsker å beholde styrelederen
Skrevet av Thomas Myren, 6. februar 2024, 20:55

Valgkomiteen i Rosenborg foreslår at Cecilie Gotaas Johnsen blir gjenvalgt.


Foto: Thomas Karlsen, Karlsen Foto

Hele styret stiller plassene til disposisjon (07.11.23)

Innstillinga fra valgkomiteen ble presentert i kveld. Det var ekstra spenning foran årsmøtet 7. mars fordi hele styret har stilt plassene sine til disposisjon.

Foranledninga er at styret ble utvidet til ni medlemmer og to varamedlemmer etter fusjonen for to år siden. Planen er å gå tilbake til sju medlemmer og ett varamedlem.

Valgkomiteen ønsker altså at Johnsen skal bli gjenvalgt i likhet med Ingvild Farstad, Tore Reginiussen og Ola By Rise.

Mikael Forselius er foreslått som ny nestleder, Bente Malmo og Sverre-pappa Arne Nypan som nye styremedlemmer og Gisle Selnes som ny vara. Malmo satt i styret også i 2010-15.

Ørjan Engen, Karen Espelund, Ole Jørstad, Svein Tore Samdal og Frank Norvik stilte ikke til gjenvalg. Ingrid Meyer og Kristine Åseng er foreslått å tre ut.

Innstilling til nytt styre:

Leder: Cecilie Gotaas Johnsen (gjenvalg, ett år)
Nestleder: Mikael Forselius (ny, to år)

Ingvild Farstad (gjenvalg, to år)
Bente Malmo (ny, ett år)
Arne Nypan (ny, to år)
Tore Reginiussen (gjenvalg, to år)
Ola By Rise (gjenvalg, ett år)

Varamedlem: Gisle Selnes (ny, ett år)

Innstilling til nytt kontrollutvalg:

Leder: Eileen Brandsegg (ny som leder, ett år)

Thor Robert Johanssen (ikke på valg)
Merete Myklebust (ny, to år)

Varamedlemmer:
Peter Ibsen (ny, ett år)
Ingrid Meyer (ny, ett år)

nyheter
forum