Utskrift fra rbkweb.no

Basma banket Bratseth
Skrevet av Thomas Myren, 25. februar 2010, 23:56

Christer Basma ble vraket av valgkomiteen, men årsmøtet i Rosenborg ønsket å ha ham med videre som varamedlem i styret. Dermed ble Rune Bratseth vraket.

Svendsen forblir formann (27.01.10)

171 medlemmer møtte i kveld på årsmøtet, som på forhånd var antatt å bli svært rolig i forhold til de to foregående seansene. Som ventet ble Terje Svendsen og Bård Benum enstemmig gjenvalgt som henholdsvis formann og styremedlem.

Men som vanlig ble det krav om noen skriftlige avstemninger. Benkeforslaget om at Gro Eide skulle fortsette i stedet for innstilte Bente Malmo ble imidlertid fort nedstemt med 44 mot 105 stemmer.

Mer dramatikk ble det altså da Bratseth bare fikk 39 stemmer fra de 146 som var igjen til tross for OL på TV. Med stort flertall fikk dermed benkeforslaget Basma fortsette som varamedlem etter ett år i rollen.

Styre:

Formann: Terje Svendsen (gjenvalg, 2 år)
Nestleder: Morten Loktu (ikke på valg)

Bård Benum (gjenvalg, 2 år)
Bente Malmo (ny, 2 år)
Marit Breivik (ikke på valg)
Thorbjørn Aass (ikke på valg)

Varamedlem: Christer Basma (gjenvalg, 1 år)

Valgkomité:

Leder: Ole Erik Fremo (ny, 1 år)

Ellen Wøhni (gjenvalg, 2 år)
Eileen Brandsegg (ikke på valg)
Vegard Heggem (ny, 2 år)
Bjørn Lyngen (gjenvalg, 1 år)

Varamedlem: Knut Efskin (ny, 1 år)

Kontrollkomité:

Leder: Inge Five (gjenvalg, 2 år)

Ragnar Haugan (ikke på valg)
Merethe Storødegård (ny, 2 år)

Varamedlem: Steinar Leirvik (gjenvalg, 1 år)
Varamedlem: Marie Louise Nancke (ny, 1 år)

nyheter
forum