Utskrift fra rbkweb.no

Tror på nytt underskudd
Skrevet av Thomas Myren, 7. februar 2019, 12:00

Rosenborg budsjetterer med 17 millioner kroner i minus i år.


Foto: Thomas Karlsen, Karlsen Foto

Underskudd til tross for europacup

Budsjett 2019
Rosenborg Ballklub
Driftsinntekter:
186,4 (264,5)
Driftsresultat:
-25,3 (-20,4)
Resultat før skatt:
-25,2 (-20,2)

(mill. kr, 2018 i parentes.)

Hele budsjettet
Rosenborg-konsernet
Rosenborg Ballklub
Rosenborg Sport AS
Lerkendal stadion AS
Abrahallen AS (67 %)

Driftsinntekter:
198,2 (276,5)
Driftsresultat:
-11,3 (-8,2)
Resultat før skatt:
-17,3 (-13,7)
Majoritetens resultatandel:
-17,3 (-14,6)

(mill. kr, 2018 i parentes.)
«Styret har hatt stort fokus på økonomistyring og likviditetsutvikling. Vi har kontroll på dette, men følger ekstra med på kostnadsutviklingen på sportslig side», heter det i årsberetninga.

Rosenborg har hatt store inntekter fra europaligagruppespill de to siste sesongene, men klubben budsjetterer som vanlig med å bli slått ut i kvalifiseringa. Håpet er å få inntekter på 198 millioner kroner.

Stort sett er budsjettet i år ganske likt med i fjor, men lønnskostnadene er økt fra 98 til 105 millioner. I den forbindelse er det verdt å nevne at det hemmelige forliket med Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ble kostnadsført i regnskapet for 2018. Altså påvirker ikke sluttkompensasjonene til de to trenerne resultatet i år.

VIP- og sponsorbudsjettet er uendret på 76 millioner, men det er skjær i sjøen:

«VIP-konseptene har i 2018 hatt en veldig god økning, men inngangen på 2019 viser en trend som ikke er så positiv som de to tidligere årene», innrømmer styret.

I et forsøk på å kompensere for de økte kostnadene øker RBK spillersalgsbudsjettet fra 20 til 25 millioner. Mye er heldigvis allerede dekket inn etter salg av Issam Jebali, Matthias Vilhjalmsson, Alex Gersbach og Malte Amundsen samt videresalg av Ole Selnæs, Jacob Rasmussen og John Hou Sæter.

Samtidig ønsker Rosenborg å fortsette satsninga på utvikling av egne spillere:

«Styret valgte for 2018 å øke budsjettet betydelig for Salmar-akademiet. Hele klubben ønsker å utvikle gode trønderske talenter som blir A-spillere. Vi vil fortsette å legge forholdene til rette for dette og forventer den positive utviklngen som ble skapt i 2018, også fortsetter i 2019 for våre yngste. Vi ser at det skjer mye spennende på akademiet», skriver de øverste lederne i klubben.

Medlemmene i RBK vedtar budsjettet på årsmøtet om ei uke.

nyheter
forum