Utskrift fra rbkweb.no

Ruster for voldsom vekst
Skrevet av Thomas Myren, 6. mars 2008, 09:15

Rosenborg ønsker å tredoble omsetninga. Klubben tror det forutsetter tredobling også i antall ansatte.Rosenborg-konsernet

Rosenborg Ballklub
Selve idrettslaget som har ansatt spillere og trenere. Har ansvar for all sportslig aktivitet.

Omsetning: 253
Resultat før skatt: 34
Bokført verdi: 306
Egenkapital: 231
Gjeld: 75

Rosenborg Sport AS
RBK eier 100 %. Hele administrasjonen, driver det ikke-sportslige. Eier Brakka.

Omsetning: 27
Resultat før skatt: 0
Bokført verdi: 22
Egenkapital: 1
Gjeld: 21

Lerkendal stadion AS
RBK eier 55 %, Trondheim kommune eier 11 %. Andre eiere: Vital Forsikring, Fokus Bank, Siemens, I.K. Lykke, Reinertsen, Eiendomsspar og Skanska.

Omsetning: 37
Resultat før skatt: 5
Bokført verdi: 281
Egenkapital: 113
Gjeld: 168

Rosenborg Eiendom AS
RBK eier 100 %. Eier bl.a. Abrahallen, flere spillerleiligheter og tomtene rundt stadion.

Omsetning: 9
Resultat før skatt: 0
Bokført verdi: 41
Egenkapital: 5
Gjeld: 36

Rosenborg Arena AS
RBK eier 100 %. Konserter, kurs og konferanser på Lerkendal.

Omsetning: 12
Resultat før skatt: -2
Bokført verdi: 5
Egenkapital: 1
Gjeld: 4

(tall for 2007 i millioner kroner)
I øyeblikket teller administrasjonen på Lerkendal inkludert datterselskaper i overkant av 40 kvinner og menn. Daglig leder Nils Skutle ser for seg 130 ansatte i løpet av overskuelig framtid.

- Det er bare et tall, men det er sannsynlig at vi må ha denne veksten. Tallet er uinteressant for meg som leder, men vi må mentalt innstille oss på å bli flere ansatte. Hvis vi blir hundre flere, kreves det mye av organisasjonen. Vi må allerede nå begynne å tenke på konsekvensene, sier Skutle til rbkweb.no.

Den samlede omsetninga i de norske toppklubbene er antatt å øke fra én til fire milliarder om året.

- Det er ikke noe mål i seg sjøl å ha hundre ansatte til. Det gjelder å være mest mulig effektive, og samtidig opprettholde posisjonen vår i norsk fotball. Poenget er hvilke prosesser vi setter i gang. Vi har for eksempel ikke kontorplass til alle på Brakka, og vi kan ikke ansette flere uten å ha en sterk organisasjonsutviklingsenhet. Vi må ikke minst skaffe dyktige ledere innen de forskjellige satsningsområdene. Deretter må de forskjellige avdelingene begynne å marsjere og etter hvert løpe, mens vi i ledelsen og styret kontrollerer og sørger for å få på turbotrykket slik at vi hele tida øker, utdyper Skutle.

600 millioner
Budsjettet for 2008 er på 191 millioner kroner for ballklubben og 210 millioner for hele konsernet. Skutle har tidligere uttalt målsetting om ei omsetning på 600 millioner.

- 600 millioner er igjen bare et tall, jeg tror det blir høyere. Vi ser det er en sammenheng mellom omsetning og ranking. Det er fordi de fleste klubbene greier å omgjøre penger til et godt sportslig produkt, forklarer Skutle.

RBK har bestemt seg for å bruke klubbrankinga til UEFA som måleverktøy. Rankinga bygger på prestasjonene i europacupene de foregående fem sesongene, og Rosenborg ligger nå på 68. plass. Målet er å bli blant de 30 beste, i sjiktet klubben lå på slutten av 90-tallet. Tidshorisonten er derimot ikke bestemt.

- I Moskva for 30-40 år siden satt de med femårsplaner, men det er ikke lenger sånn man gjør det. Flere og flere bedrifter går vekk fra i det hele tatt å ha budsjetter. Fokus Bank har for eksempel bare mål om å bli "så stor innen så lang tid". Da må de ansatte sjøl tenke på hva skal gjøre for at bedriften skal komme dit de vil. Tankesettet er at hver enkelt ansatt må løpe litt fortere for at vi skal nå målet om topp 30, forteller Nils Skutle.

Nytt stadion generer penger
Fotballklubber over hele verden erfarer at bygging av nye stadia er lønnsomme investeringer. Derfor vurderer Rosenborg mulighetene for å utvide Lerkendal fra dagens 22 000 tilskuerplasser til 25 000, 30 000 eller kanskje så mye som 40 000.

- Vi må bestemme oss for hvor stort stadion vi skal bygge, hvordan det skal være og hvilke tilbud det skal være der. Vi må se på hvor mye vi skal tore å investere, sier Skutle.

- Å øke kampdagsinntektene blir viktig. I tillegg til billettsalg er det snakk om salg av kioskmat og supporterutstyr. Erfaringer tyder på at om vi innfører "cashless stadium", der publikum for eksempel i stedet bruker sesongkortene sine, får man opp omsetninga med 30-40 prosent. Å fjerne kontanthåndteringa skaper større marginer. En slik innføring krever både nok kapital og nok management-ressurser. Har vi ikke det, må vi kanskje omprioritere, kommenterer Skutle.

Også inntektene fra TV og Internett skal opp. I kommende TV-avtale skal toppklubbene få 68 i stedet for 62 prosent av inntektene fra rettighetene Fotballforbundet selger på vegne av seg sjøl og klubbene. TV2 har i øyeblikket mye makt etter å ha betalt sin milliard, men RBK håper sjøl å få mer spillerom til egne sendinger framover.

- Mellom kampene blir inntekter fra nye medier viktig. Årsaken til at vi har "staffet" opp medieavdelinga er naturligvis for å få opp trykket på det området. Det er mange måter vi kan tjene penger på innen nye medier, sier Skutle og viser til både direktesendinger, magasinprogrammer og interaktive tjenester.

Ingen brakkesyke
I fjor begynte RBK for alvor å se på konsekvensene av den økte satsninga. En arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført før jul.

- Vi har vokst og blitt stor, og må derfor sette ting mer i system: arbeidskontrakter, medarbeidersamtaler, taushetserklæringer og lignende. Det å ha medarbeidersamtaler er en del av rammeverket vi har, og vi kommer til å gjennomføre slike undersøkelser hvert eneste år. Alle bedrifter av en viss størrelse har slike undersøkelser, som er den eneste måten vi objektivt sett kan ta en test på klimaet i organisasjonen vår, sier den daglige lederen.

Firmaet Cut-e gjennomførte rundspørringa med 46 spørsmål, og konkluderte blant annet med at:

RBK har et sosialt godt klima.
Sykefraværet er svært lavt.
De ansatte har relativt mye å gjøre. Tempoet er høyt og arbeidsmengden er stor.
Det ligger en uklarhet i om det er forskjellsbehandling når det gjelder alder og kjønn.
Rollefordeling og ansvar oppleves noe uklar.

- Svarene stemmer veldig godt overens med mitt inntrykk. Det inntrykket er annerledes enn hva som er tegnet i media om at noe er alvorlig galt her. Nå har vi en objektiv undersøkelse i stedet for synsing.

- Når Knut Torbjørn (Eggen) er syk blir det automatisk slått fast at det er noe galt med miljøet. Arbeidsmiljøet her er bra, men det er klart at blant så mange ansatte er det noen som kan være litt misfornøyde. Noen kan også bli syke, men sykefraværet vårt på 2-2,5 prosent er langt under snittet i norsk arbeidsliv, sier Nils Skutle, som ser fram til å gjeninnta fotballtronen Brann stjal til seg i fjor.

- Det viktigste er fullsatt stadion og 600 millioner i omsetning. Hundre nye ansatte er ikke viktig, bare en konsekvens, avslutter han.

nyheter
forum