English version 
Rosenborg Web
SESONGEN 2019
 NYHETER
 KAMPER
 SPILLERE
 STATISTIKK
KLUBBEN
 HISTORIE
 KLUBBFAKTA
 MERITTER
 REKORDER
 LERKENDAL STADION
EKSKLUSIVT
 LESESTOFF
 I GAMLE DAGER
 LEGENDER
 BILDESPESIAL
 LERKENDAL360°
MENINGER
 DEBATTFORUM
 KOMMENTAR
 DIN MENING
RBKweb
 OM RBKweb
 ANNONSEINFORMASJON
 RSS-KANAL
 ARKIV
 TA KONTAKT
SØK I ARTIKLER
Din mening: Forsøk på å kvele debatten
Skrevet av Kenneth T. Kjelsnes, 20. februar 2016, 20:10

Torsdag la styret i Rosenborg Ballklub fram sin årsmelding for 2015, som inneholder alt av dokumenter til årsmøtet.

Vi var flere som forberedte oss på å ta opp forslaget til ny seriestruktur i norsk fotball på årsmøtet, da vi ikke har vært enige i klubbens støtte til forslagene om blant annet færre lag og innføring av sluttspill i Eliteserien. Dette ble mindre aktuelt da forbundsstyret bestemte seg for ikke å legge fram de foreslåtte endringene for Fotballtinget, men helt uaktuelt ble det ikke, da vi ønsket å sikre at saker av slik omfattende og prinsipiell art i fremtiden skal behandles av klubbens øverste organ, årsmøtet.

Forslaget som er undertegnet av Øystein Helde Fossum lyder:

«Lovendring §12. Årsmøtets oppgaver
Klubbens syn på endringer i strukturen av NFF-turneringer hvor RBKs A-lag deltar, der de foreslåtte endringene skal behandles på forbundstinget, skal avgjøres av årsmøtet i klubben.»

Styrets innstilling til behandling av forslaget er oppsiktsvekkende:

«Årsmøtet er RBKs overordnede organ og årsmøtets oppgaver er beskrevet i lovens § 12. Av § 12 nr. 7 fremgår at årsmøtet skal behandle innkomne forslag om saker. Samme bestemmelse gir imidlertid føringer for at en sak ikke bare må være av prinsipiell art eller ha stor betydning, men også må innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben før den skal kunne behandles av årsmøtet.

Spørsmålet om endringer i strukturen av NFF-turneringer har for RBK først og fremst betydning for RBKs drift. Slike spørsmål ligger innenfor kompetansen til styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, jfr. lovens § 16. Det vil derfor være i strid med loven å beslutte at dette og tilsvarende spørsmål skal avgjøres av årsmøtet.

Under henvisning til begrunnelsen foran finner styret ikke at forslaget kan behandles av årsmøtet.»

Det er helt greit at styret er uenig i forslaget. Det alvorlige er forsøket på å stanse en hver behandling av forslaget på årsmøtet.

For det første, det rent faktiske: Ny seriestruktur i norsk fotball er åpenbart både av prinsipiell og stor betydning. Debatten som har foregått i kjølvannet av både Hypercubes rapport og «Seriekomité toppfotball menn» sine forslag viser med all mulig tydelighet at dette er en sak av prinsipiell og stor betydning. Men jeg tror også jeg har med meg mange i at slike omlegginger også kan ha store økonomiske betydninger for klubben. Både reduksjon i antall lag og et sluttspill klubben kan oppleve å ikke delta i vil åpenbart kunne påvirke økonomien.

At argumentasjonen er vikarierende avsløres med all mulig tydelighet når man ser at det andre forslaget som er fremmet overfor årsmøtet, som slår fast at årsmøtet ikke skal avholdes i vinterferien, ikke blir avvist behandlet. Er det å unngå framtidige årsmøter i vinterferien av stor og prinsipiell betydning? Vil det innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben?

Så til det formelle:

For det første: I lovenes § 12 står det ikke at innkomne forslag og saker skal være av være av prinsipiell, stor og økonomisk betydning. Den ordrette formuleringen er:

«Årsmøtet skal:
(...)
7. Behandle innkomne forslag og saker. Herunder skal årsmøtet kunne behandle enhver sak som er av prinsipiell art eller av stor betydning, og som kan innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben.»

Det kan virke som om styret mener at andre setning skal forstås som krav til innkomne forslag og saker. Alle som kan å lese ser at det åpenbart er feil. Om noe så kan andre setning forstås slik at også saker som ikke er fremmet av medlemmer for årsmøtet, men som er av prinsipiell, stor og økonomisk betydning, bør fremmes for årsmøtet av styret. Et eksempel på en slik sak er nettopp forslag til endringer i seriestrukturen i norsk fotball.

For det andre: Det er forskjell på innkomne forslag og forslag til endringer av lovene. Det er selvsagt anledning for et hvert medlem av klubben å overfor årsmøtet foreslå endringer av klubbens lover. Styret har ingen anledning til å avgjøre hvor vidt årsmøtet skal behandle slike forslag eller ikke. De kan selvsagt både innstille på en avvisning og argumentere mot forslaget i årsmøtet. Et helt ordinært forslag (ikke en lovendring) fremmet for årsmøtet kan avvises behandlet dersom forslaget er i strid med lovene. Da må man eventuelt fremme en lovendring først.

Lovene regulerer hvordan klubben skal styres. Medlemmene har en åpenbar rett til å påvirke disse gjennom å fremme forslag til endringer av dem overfor årsmøtet.

Ingen veit hva årsmøtet ville ha ment om forslagene til ny seriestruktur i norsk fotball. Men det er all mulig grunn til å tro at det ville møtt betydelig mer skepsis enn det som har vært klubbens offisielle standpunkt. Uenighet er en ærlig ting. Men da debatterer vi det og voterer over det. Vi tar kampen i åpent terreng. Styrets innstilling til forslaget fremstår som et forsøk på å kvele denne debatten og frata medlemmene påvirkningskraft. Det ser ikke særlig pent ut.

Kenneth T. Kjelsnes


Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon | Diskutér «Din mening: Forsøk på å kvele debatten» i forumet! Diskutér «Din mening: Forsøk på å kvele debatten» i forumet!

nyheter 
forum 

ANNONSE
SITATET
 © 1999-2019 RBKweb