Utskrift fra rbkweb.no

Maratonovergangen: Dommen
Skrevet av Thomas Myren, 16. juni 2015, 07:42

I desember 1994 slo tvistenemnda fast at Kongsvinger hadde et berettiget krav.

Foto: Thomas Karlsen
mer: Maratonovergangen | Prøvespillerne | Bomben | Dommen

Etter fratrekk for agenthonorar ble restbeløpet skjønnsmessig satt til 150 000 pund. Rosenborg måtte betale 40 prosent, altså 630 000 kroner.

- Hvis nemnda skal trekke slike konklusjoner, må den se på om systemet er riktig, tordnet Rune Hauge, som ikke hadde mye til overs tvistenemnda:

- Den er skitten. Nemnda er NFFs organ og beskytter systemet. Den har opplagt glemt at det var NFF som ga KIL rett til 40 prosent ved Bjørnebyes overgang, samtidig som den ga RBK all makt ved salget.

Tvistenemnda hevdet at Hauge var minst like uredelig, og syntes at de mange rollene hans var betenkelige: Hauge satt på flere sider av bordet, og han forhandlet for sitt firma, for Rosenborg og for spilleren.

«Det er RBK som har hatt ansvaret for forhandlingene med Interclub, Liverpool og KIL, og det er således denne klubben som står ansvarlig overfor KIL», slo tvistenemnda fast.

Fotballforbundet bemerket også at Rosenborg og Hauge overfor Kongsvinger hadde hevdet at Bjørnebye hadde sagt fra seg sin andel av overgangssummen: «Dette var i beste fall en halv sannhet.»

- Vi prøvde aldri å lure unna noen ting. Vi var tvert om ærlige gjennom hele Bjørnebye-saken, og det blir vi tydeligvis straffet for nå, sa Arne Dokken.

- Vi orienterte KIL kontinuerlig om saken. De fikk tilbud om å være med oss til England, men avslo. De fikk tilbud om å møte oss på Fornebu, men avslo. Og de har undertegnet på alt. Alt overskytende 440 000 pund skulle tilfalle Interclub. Derfor overrasker denne dommen meg, kommenterte Dokken, som til tross for bruken av «vi» i mellomtida hadde sluttet i Rosenborg og tatt over sjefsjobb i Lyn.- Begge klubber har imidlertid muligheten til å anke saken inn for Voldgiftsdomstolen i Norges Idrettsforbund. Det har aldri vært gjort tidligere, og det er ikke sikkert NIF vil behandle saken, påpekte generalsekretær Willy Simonsen i NFF.

Rosenborg valgte uansett å anke.

Razzia
Rune Hauge hadde også annet å stri med. Det var nemlig ikke bare Kongsvinger som hadde fattet interesse for alle oppslagene i media:

- Skattemyndighetene vil at jeg skal fortelle om alle pengestrømmer i Interclub Ltd. på Guernsey. De har fått alle opplysninger som gjelder Rune Hauge og mitt selskap Proman. Men jeg vil ikke være angiver verken mot proffspillerne eller andre, slo Hauge fast.

Også Økokrim begynte etterforskning og siktet Rune Hauge for grovt skattesvik etter en razzia.

- Jeg har mistet all respekt for revisorene. Under bokettersynet her sist høst forlot jeg revisorene alene på mitt kontor. Da jeg kom tilbake, stod de og kopierte en utenlandsk proffspillers private avtaler. Disse har norske skattemyndigheter ikke noe med!

Det ble kjent at Interclub hadde mottatt totalt 18 millioner kroner fra de fire salgene av Stig Inge Bjørnebye og Torben Piechnik til Liverpool samt Pål Lydersen og John «Faxe» Jensen til Arsenal. Signeringsbonuser til spillerne og agenthonorarer til Hauge utgjorde en god del av disse millionene. Men hvor hadde det blitt av resten av pengene?

Utestengelse på livstid
Tre etterforskere fra Økokrim avhørte Bjørnebye på det norske konsulatet i Liverpool. Rosenborg valgte å konfrontere Rune Hauge direkte:


Faksimile: VG 23.02.95
- Han forklarte at han hadde betalt manageren i Liverpool 500 000 kroner i forbindelse med overgangen, har tidligere formann Eldar Hansen senere røpet.

- Det var første gangen jeg så den dritten på nært hold. Jeg ble forbanna. Vi hadde hørt ryktene lenge, men det var første gang vi fikk bekreftet at det var sånn, fortalte cupfinalehelten fra 1960 videre.

- Når en ser hvor mange norske spillere som er blitt englandsproffer og hvor mange som har måttet flytte tilbake fordi de ikke har holdt mål, blir en mistenksom, kommenterte agentkonkurrenten Vincenzo Morabito.

Graeme Souness ble aldri straffet for påstått korrupsjon. I februar 1995 ble det derimot slått fast at Arsenal-trener George Graham hadde hatt stor personlig fortjeneste på å overbevise lederne sine om å kjøpe nevnte Lydersen og Jensen: Interclub hadde nemlig betalt ham 4,2 millioner kroner – delvis i brukte 50-pundsedler i en stor konvolutt. Det engelske fotballforbundet utestengte Graham i ett år, og han ble sparket av arbeidsgiveren sin.


Faksimile: VG 11.12.95
- Slike provisjoner har jeg hørt om før. Det er antagelig ganske vanlig. Og det skjer nok ikke bare i England. Jeg tror det er flere agenter enn Rune Hauge som jobber på denne måten, røpet Rune Bratseth, som hadde tatt over som administrerende direktør på Brakka.

- Kan hjemlige klubbledere også ha tatt imot penger?

- Det tviler jeg på. Jeg tror ikke engang at de er særlig klar over at slikt foregår.

FIFA inndro agentlisensen til Rune Hauge midlertidig, før han noen måneder senere ble utestengt på livstid.

- Mens Hauge har vært suspendert, har han brukt andre agenter til å gjennomføre overganger. På den måten har han omgått suspensjonen. Vi ser på dette som meget alvorlig, fortalte FIFA-styremedlem Jack Warner, som i disse dager sjøl blir etterforsket av FBI for økonomisk kriminalitet.

Anken
Idrettens voldgiftsrett stadfestet i januar 1996 avgjørelsen til tvistenemnda i fotballforbundet. I tillegg til 630 000 kroner måtte Rosenborg nå også betale 120 000 kroner i saksomkostninger. I tillegg kom renter, slik at beløpet endte på nærmere én million.


Faksimile: VG 13.01.96
- Det er uforståelig og ufattelig at man kan komme til en slik konklusjon. Vi vil se skikkelig gjennom saken sammen med vår advokat. Og jeg vil ikke utelukke at vi vil forlange at Hauge betaler de 750 000 kronene, fortalte den nye Rosenborg-formannen Nils Skutle.

Det skulle vise seg enklere sagt enn gjort. Den utestengte agenten hadde nemlig tømt sine to norske selskaper, Interclub AS og Proman AS, for verdier og slått begge konkurs. Dermed måtte pengejakten rettes mot Interclub Ltd. på Guernsey.

- Vi har jobbet ett og et halvt år for å finne ut hvem som står bak Interclub - uten å lykkes. Rune Hauge har benektet overfor oss at han har noe med selskapet å gjøre, konstaterte Skutle våren 1997.

I stedet gikk Interclub til motangrep ledet av advokat Dag Steinfeld, som hevdet at det derimot var Rosenborg som var skyldig selskapet én million kroner samt renter. Det var ei kjensgjerning at broren til Moskva-korrespondenten også var advokat til Hauge …

«RBK har en meget klar formening om at Hauge enten er eneeier, var eneeier på det aktuelle tidspunktet, muligens fortsatt er eneeier, alternativt muligens via andre eierkonstellasjoner i Interclub-selskapet», skrev Rosenborg-advokat Sigurd Klomsæt i tilsvaret på forliksklagen.

- Ærligste mannen jeg kjenner
Hauge var siktet for grovt bedrageri på 5,5 millioner kroner og skatteunndragelser på én million kroner. Men i mai 1997 henla Økokrim siktelsen på grunn av bevisets stilling.

- Rune Hauge er ingen kjeltring, men tvert i mot en grepa kar. Han er den ærligste mannen jeg kjenner. Jeg har aldri vært i tvil om at han var uskyldig, jublet Stig Inge Bjørnebye og fulgte opp:

- Rune var forut for sin tid. Han forhandlet på en måte som var ny for de fleste. Det kan ha skapt noen problemer - rett og slett fordi metodene hans var uvante.

Samme sommer fikk Hauge tilbake agentlisensen sin etter at FIFA hadde redusert utestengelsen fra livstid til to år.

Premier League fortsatte granskninga på egen hånd. En rapport på 400 sider slo fast at norske klubber hadde blitt utnyttet av utspekulerte agenter.

- Vi skyldte penger i Rosenborg den gang, og da var det naturlig å akseptere salg av spillere. I styrerommene ble det bestemt at vi måtte ha så og så mye penger for spillere. At agentene tok det overskytende, var ikke vår sak, kommenterte Arne Dokken.

- Det var en helt ny situasjon for norsk fotball den gangen. Vi hadde liten eller ingen erfaring med å selge spillere. Derfor var det helt naturlig at vi støttet oss til en proff som Rune Hauge. Lederne i dag kan være glade for at vi gikk opp veien for dem den gangen, syntes Dokken.

I oktober 1997 inngikk Rosenborg et hemmelig forlik med Interclub.

- Vi ønsket ikke å bruke krefter og ressurser på en lang og tidkrevende rettssak. Vi betrakter nå saken som avsluttet, uttalte Nils Skutle.

nyheter
forum