Utskrift fra rbkweb.no

Svendsen forblir formann
Skrevet av Thomas Myren, 27. januar 2010, 19:11

Valgkomiteen i Rosenborg ønsker at Terje Svendsen fortsetter som formann i to nye år. Dessuten er Rune Bratseth tilbake i klubben.

Bra, men kan bli bedre (20.01.10)

Svendsen, med bakgrunn innen bank og finans, ble første gang valgt som formann i 2006 og ble i forfjor gjenvalgt - trolig mest fordi ingen motkandidat stilte.

- Jeg opplever at Terje har hatt en veldig positiv utvikling som leder. Han hadde en veldig tøff periode for to år siden, da han ble oppfordret på årsmøtet og egentlig fikk mistillit. Men jeg opplever at han har fått gode støttespillere rundt seg, som gjør at han opptrer med en helt annen trygghet og mer tydelig i diskusjonene. Han framstår som en mye bedre leder, begrunner leder av valgkomiteen, Jørgen Sørlie, overfor rbkweb.no.

Siden forrige ledervalg har den vellykkede ansettelsen av Erik Hamrén sørget for sportslig suksess for RBK, og naturligvis har dette dempet bølgene rundt styret. Derfor er det ingen overraskelse at valgkomiteen ikke gjør store forandringer:

Bente Malmo erstatter Gro Eide som styremedlem mens Rune Bratseth tar over for Christer Basma som vara.

- Både Christer og Gro var kandidater i vurderinga helt til slutt. Gro har hatt en lang periode i klubben, og har fått mulighet til å være med og påvirke utviklinga av klubben. Vi opplever at hun var en reell kandidat, men med Bente føler vi har fått tilført en litt ny kompetanse. Hun har nettverk inn i store idrettsorganisasjoner, som kan være nyttig for klubben i den utviklinga den skal ha videre, sier Sørlie.

Malmo er daglig leder i Sim Optima, som har funnet sin særegne nisje i å hjelpe til med forberedelsene til store arrangementer som OL og fotball-EM.

Mens Gro Eide trolig er ute etter tre år i styret ble Christer Basma noe overraskende vraket etter bare ett år som varamedlem.

- Situasjonen i fjor, da vi valgte inn Christer, var en helt annen. Vi hadde fokus på treningskultur og utvikling av holdninger. Vi ønsket at Christer skulle være en sterk bidragsyter på det tidspunktet. Nå har dette endret seg kraftig; vi har fått mye på plass.

- Har hans nye rolle som hjelpetrener i Ranheim hatt noe å si for avgjørelsen?

- Nei, den har ingen betydning for vår vurdering, svarer Jørgen Sørlie.

Inn kommer altså Rune Bratseth, som etter å ha gitt seg som sportslig leder sommeren 2008 nå er nyansatt i Olavsfestdagene.

- Rune var kandidat også i fjor, men vi følte han ikke var habil ettersom han var så sterkt knyttet til klubben på det tidspunktet. I år føler vi at Rune har fått en tilstrekkelig distanse fra klubben, sånn at han kan gå inn i en ny rolle og bli en del av styret.

- Han har helt klart et internasjonalt nettverk med kontakter. Han har lang erfaring med spillerlogistikk, og kan være en god støttespiller for sportslig avdeling i Rosenborg, konkluderer Jørgen Sørlie.

Valg av nytt styre skjer på årsmøtet 25. februar.

Innstillingene:

Styre:

Formann: Terje Svendsen (gjenvalg, 2 år)
Nestleder: Morten Loktu (ikke på valg)

Bård Benum (gjenvalg, 2 år)
Bente Malmo (ny, 2 år)
Marit Breivik (ikke på valg)
Thorbjørn Aass (ikke på valg)

Varamedlem: Rune Bratseth (ny, 1 år)

Valgkomité:

Leder: Ole Erik Fremo (ny, 1 år)

Ellen Wøhni (gjenvalg, 2 år)
Eileen Brandsegg (ikke på valg)
Vegard Heggem (ny, 2 år)
Bjørn Lyngen (gjenvalg, 1 år)

Varamedlem: Knut Efskin (ny, 1 år)

Kontrollkomité:

Leder: Inge Five (gjenvalg, 2 år)

Ragnar Haugan (ikke på valg)
Merethe Storødegård (ny, 2 år)

Varamedlem: Steinar Leirvik (gjenvalg, 1 år)
Varamedlem: Marie Louise Nancke (ny, 1 år)

nyheter
forum