Utskrift fra rbkweb.no

15 millioner i underskudd
Skrevet av Thomas Myren, 14. februar 2007, 09:41

Regnskapstallene for 2006 er nå offenliggjort. Som ventet, ble det mange røde tall for Rosenborg.

Rosenborg Ballklub 2006
Driftsinntekter:
140,76 (184,91)
Driftsresultat:
-12,09 (-3,42)
Resultat før skatt:
-7,85 (1,71)

(mill. kr, 2005 i parantens.)

Les mer (fra rbk.no):
- Årsregnskap 2006
- Balanse 2006
Rosenborg-konsernet 2006
Rosenborg Ballklub
Rosenborg Sport AS
Rosenborg Arena AS
Lerkendal stadion AS 55%
Rosenborg Eiendom AS

Driftsinntekter:
173,44 (209,21)
Driftsresultat:
-4,89 (11,68)
Resultat før skatt:
-15,09 (1,92)

(mill. kr, 2005 i parantens.)

Les mer (fra rbk.no):
- Årsregnskap 2006
- Balanse 2006
- Styrets beretning
Til tross for etterslep på rundt 6 millioner kroner fra Champions League-deltakelsen høsten 2005, ble det fort hverdag på Brakka den første sesongen på 17 år uten europacup.

Selve klubben, som har ansvaret for den sportslige satsninga, fikk et underskudd på 7,9 millioner kroner etter å ha omsatt for 141 mill. Minustallene skyldes i hovedårsak 12,7 mill. i avskrivninger på spillerkontraktene. Resultatet var likvel én million bedre enn budsjettert.

Økte billettinntekter
- Det skyldes i hovedsak økte billettinntekter. Vi satte ny publikumsrekord med 19 460 tilskuere i gjennomsnitt, sier administrerende direktør Nils Skutle til rbk.no.

En annen årsak er nærmere 9 millioner kroner i salgsinntekter på spillere som Frode Johnsen, Thorstein Helstad, Karim Essediri og Robbie Russell.

Verdt å merke seg, er at både budsjettet og regnskapet inneholder momsrefusjoner fra Staten på hele 10 mill.

Tallene for hele konsernet samlet er noe dårligere, med et underskudd på 15 millioner kroner. Rosenborg Arena AS står for mye av dette med minus 3 mill. etter sviktende billettsalg til A-ha-konserten i august. Den samlede omsetninga for konsernet var 173 mill.

Dårligere likviditet
Noe mer dramatisk er det faktum at omløpsmidlene til klubben i løpet av fjoråret ble redusert fra 110 til 58 millioner kroner. Mest oppsiktsvekkende er at den likvide beholdningen (bankinnskudd, fond) har gått fra 94 til 38 mill., og nå ligger helt på smertegrensen.

Årsaken til likviditetssituasjonen er at mye midler har blitt bundet i fast eiendom, blant annet nye næringsarealer i hovedtribunen. For å forbedre situasjonen ønsker datterselskapet Rosenborg Eiendom å selge flere av husene og leilighetene de disponerer, og hittil har leid ut til spillere og trenere.

Samlet sitter Rosenborg-konsernet på verdier verdt 499 millioner kroner. Egenkapitalen utgjør 273 mill., etter at underskuddet er trukket fra. Spillerstallen er verdsatt til 30 millioner kroner.

Budsjetterer med underskudd igjen
Rosenborg ønsker å gå i balanse uten inntekter fra Champions League, men fortsatt er det et stykke igjen. Også i 2007 regner klubben å gå i underskudd.

- Fortsatt stor sportslig satsning koster penger. Inntektene økes ved å ta en større del av verdiskapningen i og rundt klubben. Det handler om kampdagsinntekter, sponsorinntekter, TV- og medieinntekter, samt merchandising. For å nå disse målene må organisasjonen styrkes, og flere ansettelser gjennomføres ved årsskiftet, forteller Skutle.

Budsjettet for 2007 blir lagt fram på årsmøtet på tirsdag.

nyheter
forum