Utskrift fra rbkweb.no

Sier opp ansatte og kutter lønninger
Skrevet av Thomas Myren, 28. november 2023, 21:15

Rosenborg må senke kostnadene.


Foto: Thomas Karlsen, Karlsen Foto
- Styret har gitt ledelsen i oppdrag å få lønnskostnadene ned med 7,5 millioner kroner. Det antas å kunne utgjøre inntil ti stillinger. I tillegg vil det bli ti prosent lønnskutt for alle i administrasjonen som har over seks G i lønn, forteller daglig leder Tore Berdal til Adresseavisen.

G er grunnbeløpet i folketrygden, som er 118 620 kroner. Altså er det ansatte med årslønn på over 711 720 kroner som må ned i lønn.

Den videre prosessen avgjør hvem som blir sagt opp. Spillerne blir ikke direkte berørt av verken nedbemanninga eller lønnskuttene.

- Vi gjør dette som et ledd i å få kontroll, og jobber samtidig med et fremtidig organisasjonskart for å møte klubbens behov. Dette kommer til å bli presentert på et litt senere tidspunkt. Vi jobber for å forsøke å rigge klubben for å lykkes i framtida, slår Berdal fast.

På grunn av salget av Casper Tengstedt til Benfica for 108 millioner kroner i januar er RBK sikret overskudd i år, men det er budsjettet kommende sesong som er utfordringa.

nyheter
forum