Utskrift fra rbkweb.no

- Et godt grunnlag for videre utvikling
Skrevet av Thomas Myren, 8. mars 2023, 18:00

I det første budsjettet som sammenslått klubb velger Rosenborg å synliggjøre forskjellene i inntekter og kostnader.


Foto: Thomas Myren

- Hyppig utskiftning av trenere er ikke billig

Budsjett 2023
Rosenborg Ballklub
Driftsinntekter:
222,6 (178,1)
Driftsresultat:
-7,8 (-32,5)
Resultat før skatt:
-9,9 (-33,0)

(mill. kr, 2022 i parentes.)

Hele budsjettet
Rosenborg-konsernet
Rosenborg Ballklub
Rosenborg Ballklub Holding AS
Rosenborg Sport AS
Lerkendal stadion AS
Abrahallen AS (67 %)
Klokkesvingen AS


Driftsinntekter:
245,4 (190,7)
Driftsresultat:
4,9 (-24,9)
Resultat før skatt:
-8,6 (-32,8)
Majoritetens resultatandel:
? (-32,8)

(mill. kr, 2022 i parentes.)
I fjor hadde daværende RBK underskudd på 33 millioner kroner, mens dameklubben gikk seks millioner i minus.

«Året 2022 ble endringens år for Rosenborg Ballklub, nytt trenerteam og nye sportslige muligheter, verdivalg og fusjon, nytt styre og store utskiftninger i administrasjonen. Selvsagt svært krevende for en klubb når flere faktorer slår til på samme tid. Når det er sagt, enhver endring gir muligheter!», påpeker styret i årsberetninga.

Etter salget av Casper Tengstedt til Benfica for 129 millioner kroner er det praktisk talt umulig å unngå overskudd i år, men budsjettet med underskudd på ni millioner ble vedtatt av styret før rekordhandelen.

Budsjettet blir dermed enda mer veiledende enn vanlig og på mange måter et eksempel på forventede inntekter og kostnader i normalår. I den forbindelse er det nyttig at budsjettet viser tallene for hver avdeling i tillegg til hele klubben og konsernet.

Uten europacup tror dameavdelinga at inntektene blir redusert fra 23 til 21 millioner, men kostnadene er fortsatt store. Så underskuddet er forventet å være omtrent like stort som i fjor.

Herreavdelinga drar nytte av den nye TV2-avtalen og håper å doble medieinntektene fra 26 til 50 millioner. Inntektene fra 2. og 3. kvalifiseringsrunde til Conference League er anslått å bli ti millioner. Sponsorbudsjettet er redusert fra 70 millioner til 65 etter smellen i fjor, da inntektene bare ble 60 millioner.

Andre inntekter på 42 millioner fra utleie, forskjellige arrangementer og støttetiltak fra Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball utgjør nå en stor andel av totalen for konsernet. Deler av disse inntektene er knyttet direkte til andre driftskostnader, som blir doblet fra ni til 19 millioner.

«Med tilbakeblikk på året som er gått, og gitt revitaliseringen Rosenborg Ballklub har gjennomgått, er det er styrets klare oppfatning at klubben i 2022 har lagt et godt grunnlag for videre prestasjonsutvikling, sportslig og administrativt, slik at både herre- og kvinnelaget i 2023 kan ta tilbake hegemoniet i Norge og ta nye steg i Europa», oppsummerer styret.

nyheter
forum