Utskrift fra rbkweb.no

Dobler TV-inntektene fra neste år
Skrevet av Thomas Myren, 30. juni 2022, 06:56

Toppklubbene og Norges Fotballforbund er enige om ny fordeling av milliardene.


Foto: Thomas Myren

- Det har vært lange og krevende forhandlinger, som fra NFF-siden har vært ledet av Terje Svendsen. Forhandlingsutvalget og partene er enige om innhold, men avtalene er ikke endelig inngåtte, forteller fotballpresident Lise Klaveness.

NFF hadde håp om å få de siste interne godkjenningene på plass i løpet av juni, men trolig drøyer formalitene til august.

De samlede inntektene fra den nye TV2-avtalen for klubbkamper og UEFA-avtalen for landskamper er neste sesong på 845 millioner kroner, der hele 750 millioner kommer fra førstnevnte kontrakt. Til sammenligning er totalbeløpet i år 443 millioner.

Klubbene i eliteserien og 1. divisjon øker sine årlige TV-inntekter fra 303 til 585 millioner. Andelen til Norges Fotballforbund øker fra 140 til 260 millioner, men den synker samtidig fra 32 til 31 prosent.

Regnestykket har blitt annerledes: Klubbene går fra å få 74 prosent av Discovery-avtalen til 88 prosent av TV2-avtalen mot å gi fra seg dagens 37 prosent av TV-inntektene fra landskampene.

- Vi forsøker å holde norsk fotball samlet i en verden der herreklubbene har brutt ut av forbundene. Den svenske ligaen selger medierettighetene sjøl og betaler ingenting tilbake til forbundet, og sånn er det i England, Danmark, Tyskland, Nederland og alle sammelignbare forbund. Det gir et bakteppe for forhandlingene, innrømmer Klaveness.

Det gjenstår fortsatt å se hvordan klubbene fordeler pengene seg i mellom. Som seriemester i 2018 fikk Rosenborg 31 millioner, derav 23 i premiepenger, fem i kommersiell andel og tre øremerket talentutvikling.

Dersom fordelinga blir lignende i 2023 med 93 prosent økning, vil RBK som mester kunne håpe på nærmere 60 millioner. TV-pengene vil i gullsesonger i så fall være nest største inntekt for klubben.

PS! Rettighetene til norgesmesterskapene er også i den nye avtalen for 2023-28 videresolgt til NRK.

PPS! TV-inntektene i toppserien for damer øker fra tre til 35 millioner kroner i året.

nyheter
forum